loader
shape
shape

Enerji Verimliliği

title
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve Danışmanlığı

Uluslararası alanda enerji yönetim sistemi olarak tanımlanmış ISO 50001; enerji verimliliğine yönelik optimizasyon çalışmalarının standart haline getirilmesine destek veren kalite yönetim sistemidir.

Enerji Verimliliği Yatırım Danışmanlığı

Kuruluşlar için önem arz eden enerji giderleri günümüzde verimlilik çalışmalarıyla düşürülmesi hedeflenmektedir.

Enerji Yönetimi Danışmanlığı

Kuruluşlar enerji tüketim analizlerini iyi değerlendirmelidir. Bunu da ancak doğru ölçüm ve izleme sistemi ile yapabilmektedirler.

About
About
shape

Vega Global Ürünleri

title

Booster Sistemleri

Landfill sahalarında biyogazın çekilip, depolanıp, gaz moturuna basınçlandırılarak gönderildiği sistemlerdir.

Landfill Borulama Sistemleri

Evsel atık depolama sahalarında üretilen biyogaz borular yardımı ile gaz motoruna taşınmaktadır.

img
shape