BİYOGAZIN DOĞALGAZ KAZANINA ENTEGRASYONU

Endüstriyel tesislerin biyolojik atıksu arıtma ünitelerinde; proses gereği çıkan biyogaz genellikle bir yakma bacasında yakılmak suretiyle atmosfere salınır. Ancak burada üretilen biyogaz, doğalgaz yakıtlı bir kazanda sıcak su üretmek ve/veya buhar üretmek için kullanılabilir. Atıksu arıtma tesisinde açığa çıkan biyogaz sırasıyla, saflaştırılma, depolanma ve sonrasında basınçlandırılma işlemlerine tabii tutularak enerjiye dönüştürülebilir. Mevcut doğalgaz yakıtlı sistemde güvenli bir şekilde biyogaz yakılabilir ve bu sayede sera gazı emisyonu ve doğalgaz tüketimi azaltmış olur.

VEGA GLOBAL olarak; bu konuda projelendirme, taahhüt ve devreye alma konularında çözümlerimizle sizlere destek oluyoruz.

Vega Global

© 2020 Vega Global. Tüm hakları saklıdır.